ریکی کوپر

ریکی کوپر

مدیر اجرایی

دارای مهارت های رهبری تیم و رسیدن به موفقیت می باشد. در بخش طراحی مشغول به فعالیت می باشد. و دارای دانش هایی در سطح جهانی است.

مشاوره ساخت و اجرای سازه ال اس اف حضوری و تلفن 09192248436
X