• نام پروژه: سقف کاذب -فایبرسمنت
  • مشتری: سازنده دیجیتالی
  • مکان: تهران، میدان ولیعصر
  • سال اتمام پروژه: 1395
  • قیمت: 100 میلیون تومان
  • پیوندها: danapeyvast.net
  • معمار: مهندس مارک ویلی
مشاوره ساخت و اجرای سازه ال اس اف حضوری و تلفن 09192248436
X